sigla postliceala sanitara

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ

Slobozia, Ialomiţa, str. Lacului, nr.10, cod 920024
tel./fax: 0243234612
website : sanitara-slobozia.ro
             INSCRIEREA LA ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ SLOBOZIA   2018-2019

                              PERIOADA DE INSCRIERE 25 iunie-08 septembrie 2018

În cadrul Scolii Postliceale Sanitare Slobozia se organizează învăţământ postliceal sanitar, domeniul Sănătate şi asistenţă pedagogică, calificările: Asistent medical generalist şi Asistent medical de farmacie, cu perioada de studiu de 3 ani.
În anul şcolar 2018 – 2019, la nivelul postliceal, este aprobat pentru anul I următorul plan de şcolarizare :
• 1 clasă cu finanţare de la buget (fără taxă) – 28 de locuri pentru calificarea Asistent medical generalist
• 3 clase cu autofinanţare (cu taxă) – 84 de locuri pentru calificarea Asistent medical generalist
• 1 clasa autofinanţate (cu taxă) – 28 de locuri pentru calificarea Asistent medical de farmacie.
Înscrierea candidaților se face la secretariatul Școlii Postliceale Sanitare Slobozia (STRADA LACULUI, NR. 10, IN INTERNATUL LICEULUI "M. EMINESCU"), pe baza următoarelor acte:
- cerere de înscriere tip;
- certificat de naştere - copie;
- certificat de căsătorie (unde este cazul) - copie;
- buletin / cartea de identitate - copie;
- certificat de absolvire a liceului - copie;
- diploma de bacalaureat, după caz ;
- foaia matricolă pentru clasele IX-XII/XIII;
- adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte că este sănătos clinic şi apt pentru calificarea de asistent medical generalist. 
- taxă de înscriere: 50 RON;
- dosar plic.

EXAMENUL DE ADMITERE PENTRU CLASA FĂRĂ TAXĂ DE ȘCOLARIZARE SE VA SUSȚINE PE 31.08.2018. 
Pentru locurile cu taxă de școlarizare înscrierea se poate face până la 08.08.2018. 
Multumim! 

Corp profesoral

Numele şi prenumele Specializarea
Barbu Anca Maria Psihologie
Bojoga Angela Psihologie
Bordei Veronica Alina Chimie - Fizică
Chiţoiu Silvia Adela Asistent Medical Generalist
Radu Ion Medic
Condruţ Ileana Discipline economice
Costache Georgian Limba engleză
Dănilă Voichiţa Asistent Medical Generalist
Dumitrescu Gabriela Asistent Medical Generalist
Duşă Oana Violeta Asistent Medical Generalist
Duţă Nicoleta Doina Biologie
Frunză Mariana Discipline economice
Chioibaș Aurelia Psihologie
Ionescu Adriana Psihologie
Pârvescu Ionela Psihologie
Lascu Petruţa Asistent Medical de Farmacie
Majaru Violeta Asistent Medical de Farmacie
Roibu Sorin Fizică
Lungu Mihail Petru Medic 
Măianu Laura Gabriela Medic
Sfetcu Negoiță Mihai Psihologie
Mitu Monia Manina Medic
Nae Florentina Asistent Medical Generalist
Pascu Adriana Farmacie
Novac Mihaela Biologie
Degheto Mădălina Limba Engleză
Păduraru Lucia Asistent Medical Generalist
Pătru Maria Asistent Medical Generalist
Păun Aurelia Luminiţa Medic
Perianu Valerica Biologie
Suciu (Popa) Marieta Asistent Medical Generalist
Popescu Georgeta Asistent Medical de Farmacie
Preda Vasilica Asistent Medical Generalist
Răduţa Georgeta Psihologie
Stan Adriana Medic
Stanciu Artemiza Asistent Medical Generalist
Stoica Viorica Adina PsihologieAsistent Medical Generalist
Tămârjan Cristina Biologie
Trandafir Crenguţa Psihologie
  •