sigla postliceala sanitara

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ

Slobozia, Ialomiţa, str. Lacului, nr.10, cod 920024
tel./fax: 0243234612
website : sanitara-slobozia.ro
             INSCRIEREA LA ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ SLOBOZIA   2018-2019

                              PERIOADA DE INSCRIERE 25 iunie-08 septembrie 2018

În cadrul Scolii Postliceale Sanitare Slobozia se organizează învăţământ postliceal sanitar, domeniul Sănătate şi asistenţă pedagogică, calificările: Asistent medical generalist şi Asistent medical de farmacie, cu perioada de studiu de 3 ani.
În anul şcolar 2018 – 2019, la nivelul postliceal, este aprobat pentru anul I următorul plan de şcolarizare :
• 1 clasă cu finanţare de la buget (fără taxă) – 28 de locuri pentru calificarea Asistent medical generalist
• 3 clase cu autofinanţare (cu taxă) – 84 de locuri pentru calificarea Asistent medical generalist
• 1 clasa autofinanţate (cu taxă) – 28 de locuri pentru calificarea Asistent medical de farmacie.
Înscrierea candidaților se face la secretariatul Școlii Postliceale Sanitare Slobozia (STRADA LACULUI, NR. 10, IN INTERNATUL LICEULUI "M. EMINESCU"), pe baza următoarelor acte:
- cerere de înscriere tip;
- certificat de naştere - copie;
- certificat de căsătorie (unde este cazul) - copie;
- buletin / cartea de identitate - copie;
- certificat de absolvire a liceului - copie;
- diploma de bacalaureat, după caz ;
- foaia matricolă pentru clasele IX-XII/XIII;
- adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte că este sănătos clinic şi apt pentru calificarea de asistent medical generalist. 
- taxă de înscriere: 50 RON;
- dosar plic.

EXAMENUL DE ADMITERE PENTRU CLASA FĂRĂ TAXĂ DE ȘCOLARIZARE SE VA SUSȚINE PE 31.08.2018. 
Pentru locurile cu taxă de școlarizare înscrierea se poate face până la 08.08.2018. 
Multumim! 

Admitere

 

Şcoala care ţi se potriveşte!

Ai multe îndoieli ? Nu ştii încotro sa te îndrepţi ? Oare nimeni nu te ajuta ? Nu este adevarat! Noi venim în sprijinul tau şi-ţi propunem opţiunea: Şcoala Postliceală Sanitară Slobozia.

Şi pentru ca tu vrei, noi îţi spunem ceea ce ai de facut.

Mai exact , ai de facut paşi mici pentru prezent, dar mari pentru viitorul tau, şi anume:

I. INFORMARE – te adresezi secretariatului şcolii. Aici vei obţine toate informaţiile referitoare la întocmirea dosarului de candidat

II. SELECŢIA – se realizeazã pe baza dosarului de înscriere ( au şi un telefon, dacã te intereseazã -0243.234.612)


Admiterea pentru anul I de studii, anul şcolar 2014 – 2015, se va organiza pentru specializarile:

  • Asistent medical generalist - 30 locuri cu taxa
  • Asistent medical de farmacie - 60 locuri cu taxa


Înscrierea candidaţilor se face în perioada: 07 IULIE –29 AUGUST 2014

Actele necesare înscrierii sunt urmãtoarele:
1. Fişa de înscriere (se obþine de la secretariat în momentul înscrierii);
2. Diploma de bacalaureat sau Certificat de absolvire a XII clase – original şi copie;
3. Foaia matricola ( anexa diplomei de bacalaureat) – original şi copie;
4. Carte de identitate – original (pentru verificare) şi copie;
5. Certificat de naştere – original (pentru verificare) şi copie;
6. Certificat de casatorie – original (pentru verificare) şi copie;
7. Adeverinţa eliberata de medicul de familie din care sa rezulte ca este sanatos clinic şi apt pentru specializarea pentru care opteaza;
9. Dosar plic;
10.Chitanţa taxa de inscriere – 50 RON.
 

VA AŞTEPTAM!