sigla postliceala sanitara

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ

Slobozia, Ialomiţa, str. Lacului, nr.10, cod 920024
tel./fax: 0243234612
website : sanitara-slobozia.ro
sigla postliceala sanitara

 

Vă așteptăm cu drag să vă înscrieți la Școala Postliceală Sanitară Slobozia ! 
Școala Postliceală Sanitară Slobozia este singura acreditată M.E.N. din zona Sloboziei și astfel are dreptul să organizeze examenul de absolvire și obținere a certificatului de calificare profesională !
Pentru meseria de asistent medical diploma de bacalaureat este facultativă !!!
Diploma obținută este recunoscută în toate statele Uniunii Europene!
Calificarea de asistent medical este foarte solicitată în Uniunea Europeană!
INSCRIEREA LA ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ SLOBOZIA 2017-2018
PERIOADA DE INSCRIERE 26 iunie-07 septembrie 2017
În cadrul Scolii Postliceale Sanitare Slobozia se organizează învăţământ postliceal sanitar, domeniul Sănătate şi asistenţă pedagogică, calificările: Asistent medical generalist şi Asistent medical de farmacie, cu perioada de studiu de 3 ani.
În anul şcolar 2017 – 2018, la nivelul postliceal, este aprobat pentru anul I următorul plan de şcolarizare :
• 1 clasă cu finanţare de la buget (fără taxă) – 28 de locuri pentru calificarea Asistent medical generalist
• 2 clase cu autofinanţare (cu taxă) – 56 de locuri pentru calificarea Asistent medical generalist
• 2 clase autofinanţate (cu taxă) – 56 de locuri pentru calificarea Asistent medical de farmacie.
Înscrierea candidaților se face la secretariatul Școlii Postliceale Sanitare Slobozia (STRADA LACULUI, NR. 10, IN INTERNATUL LICEULUI "M. EMINESCU"), pe baza următoarelor acte:
cerere de înscriere tip;
- certificat de naştere - copie;
- certificat de căsătorie (unde este cazul) - copie;
- buletin / cartea de identitate - copie;
- certificat de absolvire a liceului - copie;
- diploma de bacalaureat, după caz ;
- foaia matricolă pentru clasele IX-XII/XIII;
- adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte că este sănătos clinic şi apt pentru calificarea de asistent medical generalist. 
- taxă de înscriere: 50 RON;
- dosar plic.

EXAMENUL DE ADMITERE PENTRU CLASA FĂRĂ TAXĂ DE ȘCOLARIZARE SE VA SUSȚINE PE 08.09.2017